Factorio S11 - Vanilla Done Right

Description:

This 0.15 unmodded campaign will focus on designing an effective "vanilla" factory without using any mods and explaining why and how to build efficiently

Resources:

Blueprints:


Save games:

Save game after every episode: https://drive.google.com/open?id=0B8Ht8JQVFklNU3FHR19yNElmY00

Mods:

RSO

Map Seed:

>>>AAAPAA4AAQADAwcAAAAEAAAAY29hbAMDAwoAAABjb3BwZXItb3Jl
AwMDCQAAAGNydWRlLW9pbAMDAwoAAABlbmVteS1iYXNlAwMDCAAAAGl
yb24tb3JlAwMDBQAAAHN0b25lAwMDCwAAAHVyYW5pdW0tb3JlAwMDoY
lHXICEHgCAhB4AAwABAQF7FK5H4XqUPwEAAAAAAAAuQAEAAAAAAADwP
wEAAAAAAFi7QAEAAAAAAOCFQAEAAAAAAFirQAEAAAAAAIjDQAEAAAAA
AECfQAEAAAAAAEB/QAEAAAAAAECPQAEzMzMzMzPzPwEzMzMzMzPzPwF
7FK5H4Xp0PwEAAQAAAAAAAAhAAQAAAAAAAAhAAXsUrkfheoQ/AQABAQ
GN7bWg98bQPgH8qfHSTWJgPwFpHVVNEHXvPgEBAQcAAAABAgAAAAECA
AAAAZqZmZmZmbk/AQAAAAAAAABAAQAAAAAAAOA/AZqZmZmZmdk/Ac3M
zMzMzOw/AQUAAAABFAAAAAFAOAAAAcBLAwABEA4AAAGgjAAAASAcAAA
BAAAAAAAAPkABAAAAAAAAFEABZmZmZmZm9j8BMzMzMzMz4z8BMzMzMz
Mz0z8BAAAAAAAACEABAAAAAAAAJEABPAAAAAEeAAAAAcgAAAABBQAAA
AEAAAAAAAAAQAEBAQAAAAAAAFlAAQUAAAABGQAAAAEAAAAAAAAkQAEy
AAAAAQAAAAAAAD5AAWQAAAABmpmZmZmZyT8BMzMzMzMzwz8BMzMzMzM
z0z8BMzMzMzMz0z8BAAAAAAAAJEABAAAAAAAANEABAAAAAAAAPkABAA
AAAAAAFEABAAAAAAAAPkABAAAAAAAAJEABAAAAAAAACEABCgAAAAFkA
AAAAWQAAAAB6AMAAAEAAAAAAADgPwHQBwAAAQAAAAAAQH9AAwAAAAAA
AAAAAAAA8D+6UOew<<<

Other resources:

N/A

Playlist: